Benefactor Finance
Skuteczni w terenie
Strona głównaO nasProduktyCennikKontakt z namiNasze realizacje terenowe
Cennik

WINDYKACJA POLUBOWNA:
Cennik ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju wierzytelności: przeterminowania, zawiłości, wcześniejszych działań podejmowanych przez klienta. Standardowo:
- wierzytelności do 180 dni przeterminowania, nie windykowane wcześniej przez inne podmioty   8 - 12%
- wierzytelności powyżej 180 dni, nie windykowane wcześniej przez inne podmioty                   12 - 35%
- wierzytelności powindykacyjne, poegzekucyjne                                                                  od   35%

WINDYKACJA SĄDOWA:
Standardowe wynagrodzenie to koszt zastępstwa procesowego. Wynagrodzenie prowizyjne z przedziału jak dla wierzytelności o najniższym przeterminowaniu.

WINDYKACJA MATERIALNA:
Indywidualnie ustalane stawki za odbiór przedmiotów zabezpieczenia, zwrot kosztów transportu specjalnego, załadunku i lawetowania. Oferujemy bezpłatne magazynowanie niewielkich ładunków do okresu tygodnia. W zakresie oferty dotyczącej windykacji materialnej znajduje się również szereg usług związanych ze zbyciem przedmiotów ( wycena, doprowadzenie do stanu używalności, atrakcyjności sprzedażowej, sprzedaż ).